Vi är en fullservicebyrå

TFZ finns till för att hjälpa dig i allt som berör kommunikation och marknadsföring.
TFZ är helhet och detalj. Vi kan vara din marknadsavdelning eller lösa en enskild isolerad uppgift. Vi är alltid redo att rycka in. Ring, maila eller kom förbi.

Vi är en fullservicebyrå

TFZ finns till för att hjälpa dig i allt som berör kommunikation och marknadsföring.
TFZ är helhet och detalj. Vi kan vara din marknadsavdelning eller lösa en enskild isolerad uppgift. Vi är alltid redo att rycka in. Ring, maila eller kom förbi.

Affärsdrivande design

TFZ har en förstklassig ateljé. Här klär vi upp ditt företag eller projekt. Vi tar fram starka och ändamålsenliga varumärken, logotyper och grafiska uttryck och omsätter i webb, annonser, prospekt, utomhusprofilering, kontorstrycksaker och profilprodukter.

 

Vi avlastar din egna organisation genom i styckvisa projekt eller som en integrerad del av er marknadsavdelning.

Evenemang för alla sinnen

För oss är förstklassiga evenemang den bästa form av upplevelsebaserad kommunikation. Det är då du kan ge ditt varumärke alla de känslor och intryck ni vill förknippas med. Därför står vi rustade med en evenemangsavdelning med högsta kreativa nivå i kombination med en produktionsledning med högsta styrning på leverantörer och detaljer i genomförandet.

 

MIPIM och Almedalen är exempel typiska evenemangsplattformar där vi erbjuder rätt genomslag för just ditt varumärke. Vi tar ett generalentreprenörsansvar även ned på resor, boende, inbjudningar och uppföljning. Andra typiska evenemang är spadtag, invigning, lansering, mingel, kick-off, seminarium eller jubileum.

Marknadsföring av fastigheter och projekt

Med oss kommer dina visioner till liv. Tillsammans skapar vi attraktionskraft och väcker intresse för dina projekt.  TFZ kan marknadsföra både fastighet och företag. Property Branding och Placement Branding – attraktiva fastigheter i attraktiva områden. Företag blir attraktiva samarbetspartners och arbetsgivare. Hos oss får du allt från rådgivning till genomförande. Hyr in din marknadschef från TFZ.

Kommunikation för rätt bild av ditt företag

Ditt företag bör vara känt för rätt saker av rätt skäl. Om inte du styr detta, så gör någon annan det. Med dina TFZ-rådgivare kopplar vi greppet och styr upp bilden. Vi hanterar press, VD-tal, årsredovisningar, presentationer och internkommunikation. Tillsammans bygger vi företagets anseende. TFZ står också fast vid er sida när det blåser. Vi kan kriskommunikation och skyddar er mot anseenderisker.

Årsredovisning på era villkor

Synen på årsredovisningen varierar med företagets position. Den kan ses som företagets främsta kommunikationsplattform som ska spegla hela företaget för flera målgrupper. Den kan också ses som en oundviklig kostnadspost som bör minimeras. TFZ står rustat för att producera er årsredovisning på bästa sätt oavsett ambitionsnivå. Vi har en arbetsprocess med fasta steg, sunda deadlines och trygga kontrollpunkter. Vi kan bistå i helhet eller delar med projektledning, koncept, texter, formgivning och produktion.