Skapa värde intresse attraktion press snacket kring fastigheten eller området

Marknadsföring av fastigheter och projekt

Med oss kommer dina visioner till liv. Tillsammans skapar vi attraktionskraft och väcker intresse för dina projekt.  TFZ kan marknadsföra både fastighet och företag. Property Branding och Place Branding – attraktiva fastigheter i attraktiva områden. Företag blir attraktiva samarbetspartners och arbetsgivare. Hos oss får du allt från rådgivning till genomförande. Hyr in din marknadschef från TFZ.

team

Nassos

Kontakta mig!

Amanda

Kontakta mig!

TFZ Kommunikation AB

Linnégatan 18
114 47  Stockholm