Integritetspolicy

TFZ Kommunikation AB (TFZ) är angelägna om att dina personuppgifter skyddas varför vi uteslutande behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet.

TFZ behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med att vi utför uppdrag. De personuppgifter som då kan aktualiseras är exempelvis namn, personnummer, titel, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och annan affärsrelaterad information som uppdragsgivare eller samarbetspartners förser oss med. De uppgifter som lämnas kan komma att kompletteras med uppgifter som vi hämtar från andra källor såsom ditt bolags publika webbsida, publika databaser eller betaldatabaser exempelvis. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men om det inte sker kan vi inte åta oss ditt uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändiga kontroller eller bjuda in dig till evenemang, skicka nyhetsbrev m.m.

TFZ behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen, för att utföra och administrera uppdrag, genomföra jävs- och penningtvättskontroller, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Behandlingen grundar sig på vår skyldighet att fullgöra avtalet med vår uppdragsgivare samt vårt berättigade intresse av att kunna leverera kommunikativa tjänster.

Endast de anställda vid TFZ som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Och uppgifterna kommer inte lämnas till tredje part i andra fall än att det överenskommits med dig, det är nödvändigt för att fullgöra ett uppdrag, det är nödvändigt för hantering av TFZ:s tekniska system.

Uppdragsgivares personuppgifter sparas som regel i tio år efter avslutat uppdrag. Övriga personuppgifter sparas i fem år efter senaste kontakt i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra byrån. Därefter gallras eller anonymiseras uppgifterna.

Personuppgifter som du frivilligt lämnat till oss, exempelvis när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler, ber oss sända dig nyhetsbrev eller liknande eller när du anmäler dig till ett evenemang sparas i enlighet med ovan ändamål så länge du har en affärsrelation med oss. Om du inte längre önskar få ta del av nyhetsbrev, information eller inbjudningar från oss kan du meddela det på e-postadress info@tfz.se, varvid dina uppgifter omedelbart kommer att raderas.

TFZ inhämtar också uppgifter med hjälp av cookies på vår webbplats för att underlätta ditt användande av sidan. Vi kan exempelvis även samla in uppgifter om din dator, IP-adress, typ av browser i statistik- och analyssyfte. Den information som samlas in är generisk vilket gör att den inte kan användas för att koppla samman en specifik besökare på webbsidan med en fysisk person.

Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som finns sparade på ditt lagringsmedium. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men det finns även möjlighet att neka cookies eller välja att det ska visas en varning innan de sparas.

Du har rätt att begära information från TFZ om användningen av de personuppgifter som rör dig.  Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.  Du har även rätt att invända mot TFZ:s behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring varvid vi omedelbart upphör med behandlingen.

TFZ Kommunikation AB

Linnégatan 18
114 47  Stockholm