About us

What is the recipe for success? Is it talent? We are convinced that the main ingredient is an unwavering desire and the passion to make a difference. Daring to set long-term goals and work toward achieving them – with courage, persistence and flexibility. The courage to invest in your idea, the persistence to never give up, and the flexibility to reconsider and choose another path based on new knowledge.

 

Collaboration is also an important factor in the pursuit of success. Helping others to achieve success is, just as it was for Tenzing Norgay, our driving force. Our role model is a Nepalese Sherpa and mountain climber who, together with Edmund Hillary, became one of the first two people to reach the summit of Mount Everest. But who was really first of the two of them? Tenzing, who was known for his humility, believed that neither would have accomplished the feat without the other, but that it was Hillary who reached the summit first. That is how we aim to be perceived. As the guide that makes the achievement attainable.

 

We ask the tough questions that lead to improved results and concepts that are viable. So that you too, can reach the summit. With our help. Welcome to Tenzing Fawkner Zingaropoli.

Om oss

Vad är receptet på framgång? Är det talang? Vi är övertygade om att det framför allt beror på en orubblig vilja och passion att göra skillnad. Det handlar om att våga sätta långsiktiga mål och att jobba mot dem – med mod, envishet och flexibilitet. Mod i att satsa på din idé, envishet i att inte ge upp, och flexibilitet i att tänka om och välja en annan väg utifrån nya kunskaper.

 

Samarbete är också ett viktigt ledord i jakten på framgång. Att hjälpa andra till framgång är, precis som för Tenzing Norgay, vår drivkraft. Vår förebild är en nepalesisk sherpa och bergbestigare som tillsammans med Edmund Hillary nådde toppen av Mount Everest – först av alla. Eller vem var först av dem båda egentligen? Tenzing, som var känd för sin ödmjukhet, menade att de inte skulle ha klarat bedriften utan varandra men att Hillary var först upp på toppen. Det är så vi vill att du ser oss. Som vägledaren som gör prestationen möjligt.

 

Vi ställer de svåra frågorna som leder till bättre resultat och idéer som håller. Så att du ska nå toppen. Med vår hjälp. Välkommen till Tenzing Fawkner Zingaropoli.