Cookies | Sv.

Cookies | Eng.

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två typer av cookies

– Den ena lagras tillfälligt på din dator under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.

– Den andra typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen.

Cookies på www.tfz.se

På www.tfz.se används cookies för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Bland annat används cookies för att mäta trafik med Google Analytics.

Vi använder oss även av marknadsföringscookies och analyscookies som samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida. Detta ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteenden. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan och i e-post för information och marknadsföring.

Om du inte vill använda cookies kan du oftast göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida

A cookie is a small text file stored on the visitor’s computer and containing information. Cookies are usually used to improve the site for the user.

There are two types of cookies:

–  cookies temporarily stored on your computer while you are browsing a page. It disappears when you close your browser.

–  cookies saved for a long time on your computer. For example, it uses features that tell you what’s new since you last visited the current site.

Cookies at www.tfz.se

At www.tfz.se, cookies are used to provide access to different functionality, such as logging in, remembering if the user accept cookies and to measure and analyse site traffic with Google Analytics.

If you do not want to use cookies, you can change the settings of your web browser to avoid them. See your browser’s help pages for more information. Not allowing cookies may limit some functionality on the site.

More information about cookies can be found at PTS  http://www.pts.se/en/english-b/regulations2/legislation/electronic-communications-act/q/qa-about-cookies-for-users/

TFZ Kommunikation AB

Linnégatan 18
114 47  Stockholm

Sociala Medier
Bra att känna till