Årsredovisning på era vilkor

Årsredovisningen på era vilkor

Synen på årsredovisningen varierar med företagets position. Den kan ses som företagets främsta kommunikationsplattform som ska spegla hela företaget för flera målgrupper. Den kan också ses som en oundviklig kostnadspost som bör minimeras. TFZ står rustat för att producera er årsredovisning på bästa sätt oavsett ambitionsnivå. Vi har en arbetsprocess med fasta steg, sunda deadlines och trygga kontrollpunkter. Vi kan bistå i helhet eller delar med projektledning, koncept, texter, formgivning och produktion. 

Arbetsprocess

1.

Projektstart 

Ambitionsnivå 

Målbild 

Resurser 

Projektplan 

2.

Upplägg 

Analys 

Förslag 

Tema 

Disposition 

3.

Produktion 

Layout 

Text & bild 

Fram & bakvagn 

Teknik 

4.

Slutleverans 

Korrektur 

Tryck 

Publicering 

Distribution/ESEF 

5.

Uppföljning 

Utvärdering 

Dokumentation 

Överlämning nästa ÅR 

Teamet

 

På TFZ har du ett årsredovisningsteam med konsulter i fasta roller.

Konceptansvarig

Mona Örjansdotter Johansson

Produktionsledning och grafisk design

Anna-Karin Lysell

Hållbarhetsexpert

Henrik Mannerstråle

Skribent

Emilie Eliasson Hovmöller

Skribent

Magnus Nilsson

Konceptansvarig

Mona Örjansdotter Johansson

Mona har över 20 års erfarenhet av finans- och fastighetsbranschen och specialist inom kommunikation för branschen. Mona är styrelseordförande för Tenzing Invest, Tenzing Industrihus och TFZ. I teamet utvecklar hon det kreativa konceptet och kvalitetssäkrar det löpande arbetet. 

Produktionsledning och grafisk design

Anna-Karin Lysell

Anna-Karin har lång erfarenhet både av fastighetsbranschen och årsredovisningsproduktion. Hon har en bakgrund bland annat från fastighetsrådgivarna JLL och Tenzing och från kommunikationsbyrån Publicera 

Hållbarhetsexpert

Henrik Mannerstråle

Henrik är har en bakgrund som kommunikationsrådgivare inom politik, näringsliv och organisationer. I årsredovisningsprojekt driver Henrik den innehållsmässiga delen av hållbarhetsrapporteringen. 

Skribent

Emilie Eliasson Hovmöller

Emilie är skribent med passion för det skrivna ordet. Med bakgrund som PR-konsult, informationschef, presschef, redaktör och talskrivare klargör hon komplicerade sammanhang tar hon ansvar för årsredovisningens textinnehåll. 

Skribent

Magnus Nilsson

Magnus har bakgrund som bland kommunikationsrådgivare, förlagsredaktör och journalist. I årsredovisningsprojekt ansvarar Magnus för framvagnens textinnehåll.