Årsredovisning

som genomsyrar varumärket. 2.0. med finnes. på ny nivå.

Årsredovisningen på era vilkor

Synen på årsredovisningen varierar med företagets position. Den kan ses som företagets främsta kommunikationsplattform som ska spegla hela företaget för flera målgrupper. Den kan också ses som en oundviklig kostnadspost som bör minimeras. TFZ står rustat för att producera er årsredovisning på bästa sätt oavsett ambitionsnivå. Vi har en arbetsprocess med fasta steg, sunda deadlines och trygga kontrollpunkter. Vi kan bistå i helhet eller delar med projektledning, koncept, texter, formgivning och produktion.

Arbetsprocess

1

Projektstart

Ambitionsnivå
Målbild
Resurser
Projektplan
2

Upplägg

Analys
Förslag
Tema
Disposition
3

Produktion

Layout
Text & bild
Fram & bakvagn
Teknik
4

Slutleverans

Korrektur
Tryck
Publicering
Distribution/ESEF
5

Uppföljning

Utvärdering
Dokumentation
Överlämning nästa ÅR

På TFZ har du ett årsredovisningsteam med konsulter i fasta roller.

TFZ Kommunikation AB

Linnégatan 18
114 47  Stockholm

Sociala Medier
Bra att känna till